Engineering

De engineering bestaat uit een aantal disciplines:

  • Het vervaardigen, bijwerken en opzetten van tekeningen
  • Het maken en uitwerken van calculaties
  • Het maken van bestek

Bij het vervaardigen van tekeningen kunnen verschillende trajecten worden doorlopen. Bij nieuwbouw worden de tekeningen opgezet en gerevideerd volgens de laatste stand van zaken.

Bij een bestaande bouw kunnen de tekeningen worden vervaardigd aan de hand van de bestaande situatie waarbij de uitvoeringen worden gecontroleerd, of het wordt opnieuw uitgezocht en verwerkt in nieuwe tekeningen.

Bij het vervaardigen van calculaties wordt uitgegaan van de wensen van de klant. Dit kan een bestaande situatie zijn waarin een wijziging in de installatie zal worden gemaakt of een nieuwbouw waar de installatie voor wordt uitgelegd.