NEN 2767 inspectie

Vastgoed, installaties, werktuigbouwkundige installaties en Infra

Een NEN 2767 inspectie legt de technische staat van vastgoed, werktuigbouwkundige installaties, elektrotechnische installaties en Infra op een objectieve manier vast door middel van een conditiemeting. De resultaten van de NEN 2767 inspectie zijn de basis voor  meerjaren onderhoudsplanningen, budgetten en/ of het beoordelen van prestatiecontracten

NEN 2767: Onderhoudsplanning en budgetten

Als aanvulling op de inspectie, kunnen de gegevens van de NEN 2767 inspecties worden vertaald naar meerjaren onderhoudsplannen inclusief budgetten. Hierbij spelen naast de conditiescore o.a. de volgende aspecten een rol:

 • Gewenste beschikbaarheid van de installatie
 • Veiligheid en Gezondheid
 • Technische gevolgschade
 • Toename storingen en/of uitval
 • Energieverbruik

NEN 2767: Prestatiecontracten

De NEN 2767 inspectie is ook een goed uitgangspunt voor prestatiecontracten. Uitgaande van de staat van de installaties volgens een NEN 2767 inspectie wordt afgesproken in welke conditie de installatie wordt gebracht en vervolgens wordt gehouden. Doel voor de beheerder is niet alleen lagere onderhoudskosten, maar tevens minder administratieve lasten en druk bij een minimaal gelijkblijvende onderhoudskwaliteit.

NEN 2767: Conditiemeting

De NEN 2767 is ontwikkeld om uniformiteit te krijgen in het beoordelen van de conditie van vastgoed, werktuigbouwkundige installaties, elektrotechnische installaties en Infra. Na een de beoordeling van het object wordt van alle onderhoudsgevoelige elementen de “Conditie Voor Onderhoud” gemeten via een conditiemeting. Hierbij worden gebreken die binnen 3 jaar vanaf het inspectiejaar onderhoud behoeven gedetailleerd geregistreerd.

NEN 2767: Conditiescore

Voor het aangeven van de conditiescore van installaties of installatiedelen wordt de volgende schaal toegepast.

 1. Conditie uitstekend, zeer beperkte veroudering.
 2. Conditie goed, beginnende veroudering.
 3. Conditie redelijk, plaatselijk zichtbare veroudering zonder dat de functie van het installatiedeel in gevaar komt.
 4. Conditie matig, functie van installatiedelen is incidenteel in gevaar.
 5. Conditie slecht, het verouderingsproces is zo ver gevorderd dat het onomkeerbaar is.
 6. Conditie zeer slecht, maximale gebreken.

De conditiemeting aan de hand van de NEN 2767 wordt verkregen uit de volgende factoren betreffende de gebreken:

 • Omvang
 • Intensiteit
 • Belang